Moje skriptokniha je o cestě za věděním a odkrývání nových znalostí. Avšak, jako každý z nás ví, někdy jsou hranice, které nelze překročit. Zakoupením elektronické knihu jsou tyto hranice velmi zřetelné. Když si kniha koupíte a případně si ji taky vytisknete, už nelze nic přidat nebo upravit. To je pro mě frustrující, protože novinky se neustále rozvíjí a mění.

Tento problém se tedy snažil alespoň mírně řešit vytvořením této webové stránky, kde mohu přidávat doplňující informace, které se do knihy nevešly, a aktualizovat obsah v reálném čase.

14. května 2023

Vydání nové verze.

  • Přidání odkazu na webovou stránku s aktualizacemi
  • Dopracování kapitoly přesunu kontaktů z telefonu do Kontakty Google
  • Došlo k úpravě textu v kapitole Funkce Chatu.
    • V aplikaci Zprávy (od Google) došlo k přejmenování popisků u funkce chatu z Funkce Chatu na Chaty RCS.

1. dubna 2023

Vydání první verze knihy.